Blogg

Männen bakom Kaknästornet

Posted on

Kaknästornets invigning med Olof Palme

Fyra exceptionella yrkesmän satte sina märken på Kaknästornet. Arkitekterna Bengt Ingmar Lindroos och Hans Borgström; konstruktören och professorn i brobyggnad och byggnadsstatistik, Sven Olof Asplund; och skulptören, målaren och grafikern Walter Bengtsson.

Lindroos och Borgström hade lärt känna varann när de arbetade hos den kände funkis-arkitekten Sven Markelius. Så småningom startade de en firma tillsammans och kulmen på deras samarbete var Kaknästornet.

Hans Borgström, (1922-2008), studerade vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han hade arkitekturen i blodet; både hans far, Birger, och hans bror, Per, var arkitekter. Till att börja med arbetade han i faderns firma. Åren 1949-1950 undervisade han i arkitektur vid School of Fine Arts vid University of Pennsylvania i USA. När han kom hem började han arbeta hos Sven Markelius och det var där han träffade Bengt Lindroos.

Bengt Ingvar Lindroos (1918-2010) började rita byggnader i sena tonåren. Han studerade också vid Kungliga Tekniska Högskolan. Lindroos inte bara arbetade i Markelius firma. Han var också hyresgäst i Kollektivhuset på Kungsholmen, en skapelse av Markelius och Alva Myrdal.

Tillsammans gjorde Lindroos och Holmström inredningen till American Swedish Historical Museum, North Library i Philadelphia, USA, 1957, och UNESCOs bibliotek i Paris, Frankrike, 1958.

Tornet konstruerades av Sven Olof Asplund och entrén pryds av konstnären Walter Bengtsson kanske främsta verk, Spelrum Futurum.

Sven Olof Asplund, (1902-1984) var konstruktör och professor i brobyggnad respektive byggnadsstatik på Chalmers Tekniska Högskola mellan åren 1950 och 1967. Även han hade studerat vid Kungliga Tekniska Högskolan och blev civilingenjör i väg- och vattenbyggnad. Asplund arbetade fyra år i USA som brokonstruktör och drev sedan egen ingenjörsfirma i Örebro. Han disputerade 1943 vid KTH på en doktorsavhandling om brokonstruktion och år 1950 blev han professor i brobyggnad på Chalmers.

Asplund, den äldste av de fyra männen, hade Chalmers första dator och sa om den: “Jag förstår inte hur vi skulle kunna avvara en datamaskin.”

Den fjärde och den yngste bland männen är Walter Bengtsson (1929–1988),skulptör, målare och grafiker. Hans mest kända verk, Spelrum Futurum finner man i entrén till Kaknästornet. Walter Bengtsson studerade vid Valands konsthögskola i Göteborg och även i Milano. År 1971 valdes han in i Konstakademien.

Alla dessa män, vars födelseår varierar från 1902 – 1929, hade en sak gemensamt när de skapade Sveriges kändaste torn: de planerade och spekulerade kring framtiden. Spelrum Futurum kondenserar sextiotalets vision av det nya millenniet i emaljerad koppar och nickel.

Kaknästornets gåta: På en av de svartvita bilderna från tornets invigning ser man dåvarande kommunikationsministern Olof Palme i sällskap med en raffinerad dam i pillerburk-hatt. Vem är kvinnan vid Invigningen? Vi har frågat och forskat, men vi har gått bet. Vi vore mycket tacksamma om någon vet vem damen är och kan tala om det för oss!