Blogg

Svenska folkets torn

Posted on

sveriges torn

När man kliver av bussen utanför Kaknästornet efter en utomordentligt vacker resa, lägger man märke till några enorma parabolantenner som flankerar entrén. Varför behövs paraboler när man har byggt ett gigantiskt torn? Det börjar gå upp en talgdank: detta är nog ett ganska speciellt torn.

På väggen sitter en skylt, Teracom. Det visar sig att Teracom AB äger tornet och att Teracom AB i sin tur ägs av svenska staten. Detta är alltså inte bara Sveriges kändaste torn utan även svenska folkets torn!

När man frågar sig fram upptäcker man att alla förbindelser och sändare i landet styrs från tornet. Att de där stora parabolantennerna vid tornets fot faktiskt är Skyport Kaknäs, Teracoms upp- och nedlänkar till och från TV-satelliter och videoöverföringar till andra distributionsbolag. Och att det mesta av svensk satellitkommunikation sker via Skyport Kaknäs.

Kaknästornets teletekniska utrustning anpassas och moderniseras hela tiden. Under de senaste åren kan det verka som om de stora parabolerna på antennvåningarna försvunnit, men i själva verket är det så att utrustningen har miniatyriserats och att antennernas effektivitet ökat till den grad att själva antennytan krympts så att de inte längre syns från marken.

Eftersom Kaknästornet är navet för samtliga radio- och TV-utsändningar i Sverige, är säkerhet av avgörande betydelse; sändningarna måste fungera vad som än händer – särskilt vid nationella kriser. Tornet övervakas ständigt.

Kaknästornet är alltså inte ett sändartorn för allmänna sändningar, utan istället navet i Teracoms riksomspännande länk- och optofibernät, som används för distribution av rundradio och TV-sändningar till landets alla sändarstationer. En stor del av länkarnas kapacitet används också för dataöverföring åt kunder. Från Kaknästornet distribueras bland annat program från SVT, SR, TV4, UR, närradio och reklamfinansierade lokalradiostationer. Allt detta sköts av Teracom med ca 70 anställda.

Kanaler hämtas eller lämnas här i tornet för att skickas vidare i alla typer av nät som mark, kabel, satellit och IP. Ibland kallas mark terrestriell, kabel känner vi väl till, och satellit sker via några kommunikationssatelliter som går i en bana runt jorden med samma hastighet som planeten själv. IP är överföringar via internet. Kaknästornet är navet för över 600 TV-kanaler och avkodar och omkodar både svenska och internationella kanaler för vidare distribution.

På Kaknäs kodas, lagras och distribueras streamad video. Streamad eller strömmad video anses vara början till DVDs slut. Musik har ju strömmats ganska länge och video kan streamas lika lätt. Dessutom är det enklare att lagra datafiler. Sedan har ju folk olika synpunkter på kvalitén, förstås!

Alla dessa tjänster övervakas dygnet runt, året om. Så när vi sitter och tittar på Discovery, C-More eller ComHem så har programmen skickats ut via det ständigt bemannade Kaknästornet. Ganska häftigt!